Archive for category ΣΥΡΙΖΑ

Δήλωση παραίτησης από την ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ 53 μελών της Αριστερής Πλατφόρμας.

newegolarget110154541875

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΕ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

   Οι εξε­λί­ξεις που ζούμε θα κα­τα­γρα­φούν με με­λα­νά γράμ­μα­τα στην ιστο­ρία της χώρας, αλλά και στην ιστο­ρία της Αρι­στε­ράς.

Η κυ­βέρ­νη­ση  με κορμό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (για την οποία πα­λέ­ψα­με με όλες μας τις δυ­νά­μεις)  δυ­στυ­χώς αψη­φώ­ντας τις συλ­λο­γι­κές επε­ξερ­γα­σί­ες και το πρό­γραμ­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δε­σμεύ­σεις στη Βουλή, αλλά και την τε­λευ­ταία από­φα­ση της ΚΕ για έκτα­κτο συ­νέ­δριο, κα­τέ­λη­ξε να ψη­φί­σει ένα νέο σκλη­ρό μνη­μό­νιο.

Η κυ­βέρ­νη­ση, χωρίς την απα­ραί­τη­τη και ανα­γκαία δια­βού­λευ­ση στην ΚΕ του κόμ­μα­τος, προ­χώ­ρη­σε στην προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εκλο­γών.

Ως μέλη της ΚΕ, δεν μπο­ρού­με να υπη­ρε­τή­σου­με το νέο μνη­μό­νιο – όπως άλ­λω­στε και τα προη­γού­με­να – που έρ­χε­ται να δώσει την χα­ρι­στι­κή βολή σε έναν ήδη κα­θη­μαγ­μέ­νο λαό.

Δη­λώ­νου­με ότι θα υπε­ρα­σπι­στού­με το πε­ρή­φα­νο και μα­ζι­κό ΟΧΙ του λαού μας στο δη­μο­ψή­φι­σμα, μέσα από τις γραμ­μές της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας – ΛΑΕ, με στόχο την ακύ­ρω­ση των μνη­μο­νί­ων και της λι­τό­τη­τας, καθώς και την ανά­κτη­ση της εθνι­κής δη­μο­κρα­τι­κής κυ­ριαρ­χί­ας.

 1. Αζού­δης Θό­δω­ρος
 2. Αθα­να­σιά­δης Πα­να­γιώ­της
 3. Αμα­να­τί­δου-Πα­σχα­λί­δου Λίτσα
 4. Βερ­γί­τσης Μι­χά­λης
 5. Βλα­δι­μί­ρο­βιτς Μαρία
 6. Γα­βρί­λης Γιώρ­γος
 7. Δε­λη­μή­τρος Κώ­στας
 8. Δερ­με­τζό­γλου Σοφία
 9. Δια­κά­κη Μαρία
 10. Δού­κας Γιάν­νης
 11. Ζάν­νας Ζήσης
 12. Ήσυ­χος Κώ­στας
 13. Θα­νο­πού­λου Κα­τε­ρί­να
 14. Θε­ο­δό­ση Αυγή
 15. Κα­λο­μοί­ρης Γρη­γό­ρης
 16. Κα­λύ­βης Αλέ­κος
 17. Κα­ντα­ράς Τάσος
 18. Κο­λο­βός Γιάν­νης
 19. Κο­ντός Δη­μή­τρης
 20. Κο­σμάς Πάνος
 21. Κου­βε­λά­κης Στά­θης
 22. Κρι­τσω­τά­κης Μι­χά­λης
 23. Λε­ου­τσά­κος Στά­θης
 24. Μάρ­τα­λης Σω­τή­ρης
 25. Μαυ­ρό­που­λος Τάσος
 26. Μπα­δο­γιάν­νης Άκης
 27. Μπε­λα­ντής Δη­μή­τρης
 28. Μπό­λα­ρη Μαρία
 29. Μπό­λας Μά­ξι­μος
 30. Μπού­κας Κώ­στας
 31. Να­θα­ναη­λί­δου Κων­στα­ντί­να
 32. Ντα­βα­νέ­λος Αντώ­νης
 33. Ου­ζου­νί­δου Ευ­γε­νία
 34. Πα­πα­δό­γιαν­νη Σόφη
 35. Πα­πα­δό­που­λος Χρή­στος
 36. Πα­πα­μι­χα­λο­πού­λου Μαρία
 37. Πα­πα­τρια­ντα­φύλ­λου Νίκος
 38. Πρι­μη­κή­ρης Βα­σί­λης
 39. Πρω­το­νο­τά­ριος Γιάν­νης
 40. Σα­που­νάς Γιώρ­γος
 41. Σουλ­τα­νί­δου Χρι­στί­να
 42. Σπα­νού Δέ­σποι­να
 43. Σπη­λιο­πού­λου Μάγδα
 44. Στρα­τού­λης Δη­μή­τρης
 45. Συ­ρά­κου Σταυ­ρού­λα
 46. Τό­λιος Γιάν­νης
 47. Φο­ντά­νας Γιάν­νης
 48. Φρα­γκια­δά­κη Μαρία
 49. Φρά­γκου Λία
 50. Χα­ρα­λα­μπί­δου Δέ­σποι­να
 51. Χα­ρί­σης Γιώρ­γος
 52. Χου­ντής Νίκος
 53. Ψαρ­ρέα Ελένη
Advertisements

Σχολιάστε

Σουρεαλισμός !

dal_02-copy

Αντιγράφουμε από το Left.gr:
«Στη σημερινή συνεδρίαση της ΠΓ – υπό τη διευρυμένη της σύνθεση (sic) – ξεκίνησε η προεκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε κλίμα ομοφωνίας, τονίστηκε ότι το κόμμα προχωρά ενωμένο στις εκλογές, κλπ.»

Νταλί ζεις, εσύ μας οδηγείς !

Σχολιάστε

Παραιτήθηκε από γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ο Τάσος Κορωνάκης.

Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε πριν από λίγο ο Τάσος Κορωνάκης, κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

tasos-koronakis_7

Πηγή: stokokkino.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τάσος Κορωνάκης έκανε λόγο για την διαφωνία του με την πολιτική «γραμμή» του κόμματος και για υποτίμηση του κόμματος το τελευταίο διάστημα.

Αναφέρθηκε επίσης στην πόλωση που επικρατεί στον ΣΥΡΙΖΑ, στην απογοήτευση και την αποστράτευση μελών του κόμματος και σημείωσε ότι αυτό μετά την πρωτοφανή μάχη που δόθηκε στην διαπραγμάτευση και την επτάμηνη διακυβέρνηση απαιτείτο μια σοβαρή διαδικασία αποτίμησης, αυτοκριτικής και παραγωγής ενός νέου σχεδίου επανακαθορισμού της στρατηγικής και απεμπλοκής από τα μνημόνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι κομβικό ρόλο έπρεπε να παίξει η δημοκρατία, η εσωκομματική συζήτηση και η ζύμωση με την κοινωνία, ιδιαίτερα μετά την αλλαγή της «γραμμής» του κόμματος ελέω του εκβιασμού που δέχτηκε η κυβέρνηση. Έβαλε όμως και κατά της απόφασης για εκλογές χωρίς την διεξαγωγή του Εκτάκτου Συνεδρίου, ενώ έψεξε και το περιεχόμενο του διαγγέλματος του πρωθυπουργού, αφού δημιουργεί -όπως φέρεται να είπε- την αίσθηση μιας στρατηγικής ήττας της Αριστεράς, αφού επιχειρείται η ωραιοποίηση του μνημονίου, χωρίς καμία προετοιμασία για νέους εκβιασμούς.

Ιδιαίτερα καυστικός ήταν όμως και για την Αριστερή Πλατφόρμα, σημειώνοντας ότι φέρθηκαν σαν να ήταν έτοιμοι από καιρό για την σύγκρουση, καθώς και για το ότι τα στελέχη της άλλοτε τάσης του κόμματος χρησιμοποίησαν ανέξοδη ρητορεία για το εθνικό νόμισμα.

Ο Τάσος Κορωνάκης θα παραμείνει, όπως είπε, στο κόμμα προσδοκώντας να διεξαχθούν οι κατάλληλες εσωκομματικές διαδικασίες, ενώ απηύθυνε, σύμφωνα με πληροφορίες, έκκληση σε όλες τις πλευρές να υπερασπιστούν το ήθος της Αριστεράς και να απορρίψουν την «ανθρωποφαγία».

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ο Τάσος Κορωνάκης είχε δηλώσει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι αδυνατεί να λειτουργήσει ως «γραμματέας της διάσπασης και των μνημονίων».

Νίκος Σβέρκος

Σχολιάστε

Τι εισηγήθηκε ο Αλ. Τσίπρας στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ – Δήλωση των μελών Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ της Αριστερής Πλατφόρμας

mediadefaultimagespolitigra_05062015171236

Πηγή: Left.gr
(Η φωτογραφία είναι από παλαιότερη συνεδρίαση, με διαφορετική σύνθεση της ΠΓ.)

Στη σημερινή συνεδρίαση της ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο Αλ. Τσίπρας, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο  ΣYPIZA έχει την ευκαιρία να αποκτήσει μια νέα σχέση με την κοινωνία που τον στηρίζει, καθώς και τη δυνατότητα να αποκτήσει ένα ευκρινές ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα μιας σύγχρονης ριζοσπαστικής Αριστεράς, απαλλαγμένης από συντηρητικά κατάλοιπα ή αυταπάτες.

Υπενθύμισε ότι η Αριστερά δεν είχε ποτέ την πολυτέλεια να επιλέγει τον χρόνο ή τις συνθήκες που θα δώσει τις μάχες, ενώ υπογράμμισε ότι δεν  είναι επαναστατικό να επιλέγεις την απόδραση από την πραγματικότητα ή τη δημιουργία μιας εικονικής πραγματικότητας. “Επαναστατικό είναι να ανοίγεις δρόμους, ακόμα κι όταν δεν υπάρχουν”.

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε τη συγκρότηση 3 επιτροπών: εκλογικού προγράμματος, κατάρτισης ψηφοδελτίων και επικοινωνίας.

Στη συνεδρίαση αποφασίστηκε νέα συνεδρίαση της ΠΓ τη Δευτέρα, καθώς και σύγκληση της  ΚΕ τις επόμενες μέρες.

Η δήλωση των μελών Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ της Αριστερής Πλατφόρμας (θυμίζουμε ότι χθες παραιτήθηκε και ο Αλ. Καλύβης):

Η χθεσινή παραίτηση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης καθώς και η επιλογή των πρόωρων εκλογών, ερήμην του κόμματος και ενάντια στις αποφάσεις του, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Μετά από μια σειρά παραβιάσεων του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά την επιλογή να υιοθετήσει η κυβέρνηση ένα νέο σκληρό μνημόνιο, μετά την ωμή παραβίαση της απόφασης της ΚΕ για έκτακτο συνέδριο του κόμματος, που εισηγήθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος στην  ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ καταργήθηκε με ευθύνη του Προέδρου και της ηγετικής ομάδας του Μαξίμου. Ως εκ τούτου δεν έχει νόημα η παραμονή μας σε ένα όργανο που έχει στην πράξη διαλυθεί.

Τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος της Αριστεράς και των κινημάτων που χρόνια  αντιπαλεύει τα μνημόνια και τις νεοφιλελεύθερες  πολιτικές, θα συνεχίσουν να αγωνίζονται, κρατώντας ζωντανές τις αριστερές και ριζοσπαστικές παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Θα διεκδικήσουν την πολιτική και κινηματική εκπροσώπηση του ΟΧΙ, μέσα από την συγκρότηση ενός πλατιού, ενωτικού, λαϊκού και ριζοσπαστικού Μετώπου που θα παλέψει για την ανατροπή των μνημονίων. Με στόχο να ανασάνουν τα εργατικά και λαϊκά στρώματα που έχουν εξαθλιωθεί από τις αντιλαϊκές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Καλούμε τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσουμε τον αγώνα που ξεκινήσαμε  μέσα από τις γραμμές της ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

Για την ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Λεουτσάκος Στάθης

Νταβανέλος Αντώνης

Παπαδόγιαννη Σόφη

Σχολιάστε

Κείμενο 17 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ: Η ενότητα έχει πληγεί, αλλά συλλογικά πρέπει να καθορίσουμε το μέλλον.

Η ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ έχει πληγεί, όμως τη μελλοντική πορεία πρέπει να την καθορίσουμε από κοινού, δηλώνουν 17 βουλευτές του κόμματος.

kosyriza_0

Πηγή: Left.gr

«Είμαστε βέβαιοι ότι η εφαρμογή του Μνημονίου δεν μπορεί να συγκροτεί σχέδιο για μια κυβέρνηση της Αριστεράς, ούτε όμως ο διαχωρισμός με βάση το νόμισμα και μόνο μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο για τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται, καθώς το πάση θυσία Grexit δεν συγκροτεί βιώσιμη λύση», σημειώνουν.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο:

Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που υπογράφουμε το κείμενο αυτό ψηφίσαμε με διαφορετικούς τρόπους («Ναι», «Όχι», «Παρών») για το νέο Μνημόνιο. Το κείμενο δεν αποτελεί αιτιολόγηση της ψήφου μας – αυτό δεν μπορεί να γίνει, ασφαλώς, σε ένα ενιαίο κείμενο.

Αποτελεί μια απόπειρα να καταγράψουμε την κοινή αγωνία αλλά και τα συγκλίνοντα σκεπτικά μας για το παρόν και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος στο οποίο ανήκουμε και από το οποίο αντλήσαμε την έμπνευση, την ορμή και την πολιτική δύναμη που μας έφερε ως εδώ. Ασφαλώς, η ψήφος έναντι του Μνημονίου έχει εξαιρετικά βαρύνουσα σημασία.

Ωστόσο, και ενώ η καθεμία και ο καθένας αναλαμβάνει το βάρος της επιλογής του, ενώ οι διαφορετικές στάσεις στην ψηφοφορία δημιουργούν πολιτικές αποστάσεις και εμπόδια, ταυτόχρονα υπάρχουν σοβαρά κοινά σημεία και ισχυροί δεσμοί, σε προσωπικό, πολιτικό και αξιακό επίπεδο.

Πίσω από το «Ναι», το «Όχι» και το «Παρών», πέρα από τις προφανείς διαφορές, υπάρχουν παρόμοιες, ακόμα και κοινές αντιλήψεις. Αυτά τα κοινά προσπαθεί να εκφράσει, σε μια πρώτη μορφή, το κείμενο. Και είμαστε ανοιχτοί στην κριτική για όσα λέμε, για τις αντιφάσεις και τις ελλείψεις μας· τις γνωρίζουμε, αλλά τις θεωρούμε αναπόφευκτες, ακόμα και προωθητικές, σε σχέση με τις ακλόνητες βεβαιότητες που δεν οδηγούν, κατά τη γνώμη μας, πουθενά.

Η αποδοχή της μνημονιακής συμφωνίας έρχεται ως αποτέλεσμα αποτέλεσμα ενός σκληρού εκβιασμού προς την ελληνική κυβέρνηση υπό την απειλή μιας άτακτης χρεοκοπίας, η οποία, δεδομένων των συνθηκών, θα έπληττε πρωτίστως τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα.

Η μνημονιακή αυτή συμφωνία επιτείνει την ύφεση και ενισχύει την κοινωνική αδικία. Η συμφωνία δεν είναι βιώσιμη, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά, πολύ περισσότερο καθώς έρχεται να εφαρμοστεί σε μια κοινωνία η οποία έχει ήδη πολλά υποστεί τα τελευταία χρόνια.

Αναγνωρίζουμε τα λάθη που έγιναν στη διαπραγμάτευση, απουσία μάλιστα σοβαρού κυβερνητικού σχεδιασμού εναλλακτικών δρόμων και διεξόδων.  Όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο –και αυτό είναι το πιο σημαντικό– ενός εξαιρετικά αρνητικού συσχετισμού διεθνώς, με τους εκβιασμούς των δανειστών να δίνουν τον τόνο. Είναι σαφές ότι σε καμία περίπτωση οι νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της Ευρώπης δεν θα ευνοούσαν μια αριστερή κυβέρνηση, προκειμένου να καταργήσει τις πολιτικές λιτότητας και να αποδώσει κοινωνική δικαιοσύνη.

Σήμερα, απαιτείται η κυβέρνηση να επανακαθορίσει τη στάση της στις νέες συνθήκες και δεδομένα. Είμαστε βέβαιοι ότι η εφαρμογή του Μνημονίου δεν μπορεί να συγκροτεί σχέδιο για μια κυβέρνηση της Αριστεράς, ούτε όμως ο διαχωρισμός με βάση το νόμισμα και μόνο μπορεί να αποτελέσει εναλλακτικό πολιτικό σχέδιο για τις κοινωνικές ομάδες που πλήττονται, καθώς το πάση θυσία Grexit δεν συγκροτεί βιώσιμη λύση.

Το «Όχι» του δημοψηφίσματος δημιούργησε μια πολύ σημαντική κοινωνική δυναμική. Είναι για μας σημαντικό κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας όπως οι άνεργοι, η νεολαία, οι εργαζόμενοι να μην οδηγηθούν στη ματαίωση – κάτι που συμβαίνει όσο δεν φαίνεται άλλη προοπτική εκτός του Μνημονίου.

Πρέπει, επειγόντως, να βρούμε τρόπους να μην επικρατήσει η λογική του μνημονιακού μονόδρομου. Οφείλουμε να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις, να επεξεργαστούμε συγκροτημένα ένα νέο πολιτικό σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να δώσει διέξοδο στην ελληνική κοινωνία.

Πέραν όλων αυτών, τις προηγούμενες μέρες, με αποκορύφωμα την Πέμπτη, βιώσαμε στη Βουλή διαδικασίες ακραίας αντιπαράθεσης ανάμεσα σε συντρόφους, που μας λυπούν και μας κάνουν να ντρεπόμαστε, καθώς διαρρηγνύουν δεσμούς συντροφικότητας, εκτίμησης και αγάπης στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Αναγνωρίζουμε ότι η ενότητα έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα, αρνούμαστε όμως να δεχτούμε τη διάσπαση σαν προαποφασισμένο γεγονός. Και το αρνούμαστε, όχι για να συγκαλύψουμε έντονες πολιτικές διαφορές ούτε  λόγω ενός «ένδοξου παρελθόντος»· αλλά γιατί θεωρούμε ότι η όποια πορεία πρέπει να αποφασιστεί με όρους πολιτικής ειλικρίνειας, συντροφικότητας και κομματικών διαδικασιών, που λείπουν.

Το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε όλοι και όλες μαζί, να προτείνουμε και να εφαρμόσουμε ένα σχέδιο απεμπλοκής για το τώρα και για το άμεσο μέλλον, καθώς και να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της ευρωζώνης, της ευρωπαϊκής Αριστεράς, της πορείας μας από δω και μπρος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να διεκδικήσει την ψήφο του λαού με ένα πρόγραμμα που θα προκύψει από το συνέδριο και θα ανταποκρίνεται στη νέα κατάσταση και στους προγραμματικούς και στρατηγικούς του στόχους.

Είναι σημαντικό να οδηγηθούμε εκεί συντεταγμένα, χωρίς η πόλωση να καθορίζει τα πάντα, μακριά από χαρακτηρισμούς περί «προδοτών», «ανταρτών» και «αποστατών», μακριά από αντισυντροφικές συμπεριφορές, αιφνιδιασμούς και εύκολες απαντήσεις.

Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που συνυπογράφουμε το κείμενο, είτε ψηφίσαμε «Ναι» είτε «Όχι» είτε «Παρών», αισθανόμαστε όλες και όλοι το βάρος της αποτυχίας. Και είμαστε αποφασισμένοι να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ενωμένος στις συνεδριακές διαδικασίες που πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως. Και είναι αυτονόητο, για μας, ότι το συνέδριο και οι διαδικασίες του πρέπει να διεξαχθούν πριν τις εκλογές.

Κώστας Δερμιτζάκης

Ηρώ Διώτη

Κώστας Ζαχαριάς

Κατερίνα Ιγγλέζη

Αννέτα Καββαδία

Μαρία Κανελλοπούλου

Χρήστος Καραγιαννίδης

Βασιλική Κατριβάνου

Φάνης Κουρεμπές

Γιώργος Κυρίτσης

Θωμάς Κώτσιας

Βάσω Λέβα

Νίκος Μιχαλάκης

Ελένη Σταματάκη

Αφροδίτη Σταμπουλή

Δανάη Τζήκα-Κωστοπούλου

Αλεξάνδρα Τσανάκα

Σχολιάστε

«Ώρα είναι να μας πουν να γυρίσουμε και στις κουζίνες μας» – Ανακοίνωση Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

neolaia-syriza-logo

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει  σε όλους τους τόνους την αθλιότατη σεξιστική και φαλλοκρατική επίθεση του πρωτοσέλιδου της  εφημερίδας «Κόντρα News» προς το πρόσωπο της Βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ και Πρόεδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου.  Υπόβαθρο της υποτιθέμενης πολιτικής κριτικής είναι μια άθλια μισογυνική πολιτική κουλτούρα, από την οποία απορρέουν όλα τα πατριαρχικά στερεότυπα για το φύλο, όπως για παράδειγμα αυτά της «τρελής», «διαταραγμένης», «ασυμμάζευτης» γυναίκας που δεν δικαιούται θέση και ενεργό ρόλο στην δημόσια ζωή και στην πολιτική δραστηριότητα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταδεικνύεται με τον πιο εμφατικό τρόπο η πολιτική – ιδεολογική θέση του εν λόγω εντύπου, αλλά ειδικότερα αντανακλάται μια από τις πρακτικές τις οποίες ακολουθούν ορισμένα ΜΜΕ -πρόδηλα «κιτρινίζοντα» ή και λιγότερο- για  να «ασκήσουν» πολιτική επιρροή. Πρόκειται για μια πολιτική ακροδεξιού, σεξιστικού και ρατσιστικού περιεχομένου στο πλαίσιο της οποίας προνομιακοί και αποκλειστικοί πολιτικοί δρώντες είναι οι λευκοί,  με συγκεκριμένο κοινωνικό – ταξικό status στη κοινωνία, άντρες.

Αυτή η στοχοποίηση συντροφισσών δεν είναι η μοναδική, αλλά μία ακόμη μέσα στις πολλές που έχουν δεχθεί κατά καιρούς και άλλα μέλη της Κυβέρνησης και της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Σία Αναγνωστοπούλου, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, η Νάντια Βαλαβάνη και παλαιότερα η Ρένα Δούρου και η Βασιλική Κατριβάνου. Η παραγωγή πολιτικού λόγου και πρακτικής μέσα από την ετεροκανική πραγματικότητα, είναι ένα τρόπος πολιτικής που καμία σχέση δεν έχουν με την Ριζοσπαστική Αριστερά και τις αξίες της, και απλά δείχνουν με ποιούς τρόπους επιλέγει να πολιτεύεται το πολιτικό προσωπικό της  Δεξιάς και του νεοφιλελεύθερου Κέντρου.

Η οργάνωση Νεολαίας της Ριζοσπαστικής Αριστεράς θα συνεχίσει να παλεύει ενάντια σε κάθε πατριαρχική δομή και σεξιστικής – ηθικής ή φυσικής έμφυλης βίας – τόσο στο πολιτικό πεδίο όσο και στο κοινωνικό. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τη χειραφέτηση και την κοινωνική απελευθέρωση, όσο κι αν προσπαθούν να κινητοποιήσουν τα πιο αντιδραστικά αντανακλαστικά τα κυρίαρχα ΜΜΕ και το πολιτικό τους προσωπικό.

Σχολιάστε

Ψήφισμα της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ: Αμέριστη αλληλεγγύη και εκτίμηση στη συντρόφισσα Νάντια Βαλαβάνη.

«Υπερασπιζόμαστε τη συντρόφισσα Νάντια Βαλαβάνη απέναντι στις αήθεις επιθέσεις και εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και εκτίμησή μας στο πρόσωπό της.»

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Η συντρόφισσα Νάντια Βαλαβάνη είναι γνωστή όχι μόνο στην αριστερά αλλά ευρύτερα στο δημοκρατικό κόσμο για τους κοινωνικούς και πολιτικούς της αγώνες από την εποχή της δικτατορίας μέχρι σήμερα.

Η προσπάθεια σπίλωσής της από πρόσωπα και έντυπα, τα οποία κινούνται στις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες για τη δημοκρατία περιοχές της δημοσιότητας, αποσκοπούν, από τη μια, να τραυματίσουν την ίδια και, από την άλλη, να δηλώσουν την ετοιμότητά τους να επιτεθούν σε αγωνιστές/τριες της αριστεράς που αντιστρατεύονται τις επιδιώξεις τους.

Υπερασπιζόμαστε τη συντρόφισσα Νάντια Βαλαβάνη απέναντι στις αήθεις επιθέσεις και εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και εκτίμησή μας στο πρόσωπό της.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, 04/08/2015

Σχολιάστε