Δήλωση παραίτησης από την ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ 53 μελών της Αριστερής Πλατφόρμας.

newegolarget110154541875

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΕ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

   Οι εξε­λί­ξεις που ζούμε θα κα­τα­γρα­φούν με με­λα­νά γράμ­μα­τα στην ιστο­ρία της χώρας, αλλά και στην ιστο­ρία της Αρι­στε­ράς.

Η κυ­βέρ­νη­ση  με κορμό τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ (για την οποία πα­λέ­ψα­με με όλες μας τις δυ­νά­μεις)  δυ­στυ­χώς αψη­φώ­ντας τις συλ­λο­γι­κές επε­ξερ­γα­σί­ες και το πρό­γραμ­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, τις προ­γραμ­μα­τι­κές της δε­σμεύ­σεις στη Βουλή, αλλά και την τε­λευ­ταία από­φα­ση της ΚΕ για έκτα­κτο συ­νέ­δριο, κα­τέ­λη­ξε να ψη­φί­σει ένα νέο σκλη­ρό μνη­μό­νιο.

Η κυ­βέρ­νη­ση, χωρίς την απα­ραί­τη­τη και ανα­γκαία δια­βού­λευ­ση στην ΚΕ του κόμ­μα­τος, προ­χώ­ρη­σε στην προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εκλο­γών.

Ως μέλη της ΚΕ, δεν μπο­ρού­με να υπη­ρε­τή­σου­με το νέο μνη­μό­νιο – όπως άλ­λω­στε και τα προη­γού­με­να – που έρ­χε­ται να δώσει την χα­ρι­στι­κή βολή σε έναν ήδη κα­θη­μαγ­μέ­νο λαό.

Δη­λώ­νου­με ότι θα υπε­ρα­σπι­στού­με το πε­ρή­φα­νο και μα­ζι­κό ΟΧΙ του λαού μας στο δη­μο­ψή­φι­σμα, μέσα από τις γραμ­μές της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας – ΛΑΕ, με στόχο την ακύ­ρω­ση των μνη­μο­νί­ων και της λι­τό­τη­τας, καθώς και την ανά­κτη­ση της εθνι­κής δη­μο­κρα­τι­κής κυ­ριαρ­χί­ας.

 1. Αζού­δης Θό­δω­ρος
 2. Αθα­να­σιά­δης Πα­να­γιώ­της
 3. Αμα­να­τί­δου-Πα­σχα­λί­δου Λίτσα
 4. Βερ­γί­τσης Μι­χά­λης
 5. Βλα­δι­μί­ρο­βιτς Μαρία
 6. Γα­βρί­λης Γιώρ­γος
 7. Δε­λη­μή­τρος Κώ­στας
 8. Δερ­με­τζό­γλου Σοφία
 9. Δια­κά­κη Μαρία
 10. Δού­κας Γιάν­νης
 11. Ζάν­νας Ζήσης
 12. Ήσυ­χος Κώ­στας
 13. Θα­νο­πού­λου Κα­τε­ρί­να
 14. Θε­ο­δό­ση Αυγή
 15. Κα­λο­μοί­ρης Γρη­γό­ρης
 16. Κα­λύ­βης Αλέ­κος
 17. Κα­ντα­ράς Τάσος
 18. Κο­λο­βός Γιάν­νης
 19. Κο­ντός Δη­μή­τρης
 20. Κο­σμάς Πάνος
 21. Κου­βε­λά­κης Στά­θης
 22. Κρι­τσω­τά­κης Μι­χά­λης
 23. Λε­ου­τσά­κος Στά­θης
 24. Μάρ­τα­λης Σω­τή­ρης
 25. Μαυ­ρό­που­λος Τάσος
 26. Μπα­δο­γιάν­νης Άκης
 27. Μπε­λα­ντής Δη­μή­τρης
 28. Μπό­λα­ρη Μαρία
 29. Μπό­λας Μά­ξι­μος
 30. Μπού­κας Κώ­στας
 31. Να­θα­ναη­λί­δου Κων­στα­ντί­να
 32. Ντα­βα­νέ­λος Αντώ­νης
 33. Ου­ζου­νί­δου Ευ­γε­νία
 34. Πα­πα­δό­γιαν­νη Σόφη
 35. Πα­πα­δό­που­λος Χρή­στος
 36. Πα­πα­μι­χα­λο­πού­λου Μαρία
 37. Πα­πα­τρια­ντα­φύλ­λου Νίκος
 38. Πρι­μη­κή­ρης Βα­σί­λης
 39. Πρω­το­νο­τά­ριος Γιάν­νης
 40. Σα­που­νάς Γιώρ­γος
 41. Σουλ­τα­νί­δου Χρι­στί­να
 42. Σπα­νού Δέ­σποι­να
 43. Σπη­λιο­πού­λου Μάγδα
 44. Στρα­τού­λης Δη­μή­τρης
 45. Συ­ρά­κου Σταυ­ρού­λα
 46. Τό­λιος Γιάν­νης
 47. Φο­ντά­νας Γιάν­νης
 48. Φρα­γκια­δά­κη Μαρία
 49. Φρά­γκου Λία
 50. Χα­ρα­λα­μπί­δου Δέ­σποι­να
 51. Χα­ρί­σης Γιώρ­γος
 52. Χου­ντής Νίκος
 53. Ψαρ­ρέα Ελένη
 1. Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: